Rada Redakcyjna

Prof. Harvey Siegel (The University of Miami, USA)

Prof. Stephen Hicks (Rockford University, USA)

Prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. J. K. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz, tel. + 48 52 341 91 00