Geneza

Nasz Zakład jest najmłodszą jednostką organizacyjną w Instytucie Pedagogiki UKW. Został utworzony zarządzeniem JM Rektora, prof. zw. dra hab. inż. Józefa Kubika, dnia 5 lipca 2012 roku.

Dnia 3 października 2012 roku JM Rektor powierzył pełnienie funkcji Kierownika Zakładu drowi hab. Piotrowi Kostyło, prof. nadzw.

Mocą decyzji JM Rektora, prof. zw. dra hab. Janusza Ostoja-Zagórskiego, Zakład Filozofii Edukacji został przemianowany na Zakład Filozofii Edukacji i Metodologii Badań. Zmiana ta nastąpiła wraz z początkiem roku akademickiego 2015/2016 i była związana z powiększeniem składu osobowego Zakładu oraz utworzeniem Pracowni Metodologii Badań Pedagogicznych.

Nasz Zakład znajduje się na najwyższej kondygnacji budnyku głównego UKW, w skrzydle B.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Filozofii Edukacji i Metodologii Badań
ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz