Aktualności

O Zakładzie

Zakład Filozofii Edukacji i Metodologii Badań jest najmłodszą jednostką organizacyjną w Instytucie Pedagogiki UKW. Kierownikiem Zakładu jest dr hab. Piotr Kostyło, prof. nadzw.

Zakład oferuje studia na kierunku pedagogika o specjalności edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne na poziomie licencjackim i magisterskim.

Kontakt

dr hab. Piotr Kostyło, prof. UKW - kierownik
tel. 52 34 19 307
e-mail: piotr.kostylo@ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Filozofii Edukacji i Metodologii Badań
ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz