Wydarzenia

Spotkanie naukowe Zakładu- prezentacja koncepcji książki doktora Kazimierza Czerwińskiego

30 stycznia 2018
czytaj całość

W dniu 30 stycznia 2018 r. odbyło się spotkanie naukowe Zakładów: Filozofii Wychowania i Edukacji Obywatelskiej oraz Zakładu Metodologii Badań i Studiów nad Dyskursem. Spotkanie poświęcone było prezentacji koncepcji książki doktora Kazimierza Czerwińskiego, która poświęcona jest problemowi zagrożeń demokracji. Zaprezentowane przez Prelegenta kwestie związane z planowaną strukturą książki oraz organizacją badań stały się podstawą do ożywionej dyskusji. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją ze spotkania.

czytaj całość…

Konferencja Ethics and Education

18 listopada 2017

W dniach 24 - 25 listopada 2017 r. odbędzie się  międzynarodowa konferencja naukowa Ethics and Education. Przedsięwzięcie to organizowane jest przez Uniwersytet Warszawski. W gronie znakomitych prelegentów wystąpi również dr hab. Piotr Kostyło, prof. UKW. Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji.

czytaj całość…

audycja radiowa "Współczesne formy handlu ludźmi i praca niewolnicza"

03 listopada 2017

W dniu 3 listopada 2017 roku przedstawicielka Zakładu Filozofii Wychowania i Edukacji Obywatelskiej, Pani dr Elżbieta Okońska wzięła udział w audycji radiowej "Pytać każdy może", emitowanej na antenie Radia Pik. O handlu ludźmi, pracy niewolniczej,  sposobach zapobiegania i radzenia sobie w tych sytuacjach dyskutowali również inni eksperci:  Pani komisarz Monika Herman (KWP, członek Zespołu Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi), Pan Krzysztof Jankowski (członek Zespołu Przeciwdziałania Handlu Ludźmi) oraz Pani Joanna Linkowska (studentka II roku studiów magisterskich uzupełniających na kierunku Pedagogika o specjalności Edukacja Obywatelska i Bezpieczeństwo Publiczne). Zapraszamy do odsłuchania podcastu na stronie rozgłośni. 

http://www.radiopik.pl/145,0,pytac-kazdy-moze

czytaj całość…

Konferencja naukowo-szkoleniowa "Współczesne formy handlu ludźmi. Rozpoznanie i zapobieganie"

03 listopada 2017
czytaj całość

W dniu 26 października odbyła się konferencja naukowo - szkoleniowa "Współczesne formy handlu ludźmi. Rozpoznanie i zapobieganie". Przedsięwzięcie to było współorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy oraz przez Zakład Filozofii Wychowania i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Konfernecja była podzielona na dwie części. Pierwsza z nich była dedykowana licznie przybyłej młodzieży i studentom. Część druga była przeznaczona dla władz samorządowych, instytucji, nauczycieli i kadry naukowej. Podczas konferencji zabrali głos znakomici prelegenci m.in. przedstawicielka Policji holenderskiej Pani Irena de Ruig, przedstawicielka fundacji La Strada Pani Irena Dawid-Olczyk, ekspert MSWiA Pani Agata Kobylińska oraz dr hab. Piotr Kostyło, prof. UKW. 

czytaj całość…

Konferencja naukowa "Człowiek na drodze od totalitaryzmu do wolności. Józefa Tischnera odczytania pedagogiczne"

27 października 2017
czytaj całość

W dniu 24 października 2017 roku odbyła się konferencja naukowa zatytyłowana "Człowiek na drodze od totalitaryzmu do wolności. Józefa Tischnera odczytania pedagogiczne". W konferencji, której obrady toczyły się w gościnnych murach Ratusza w Chojnicach, wzięło udział kiklunastu prelegentów z różnych polskich ośrodków  naukowych a także z ośrodków zagranicznych (Internationale Ferdinand Ebner Gesellschaft w Innsbrucku). Uroczystego otwarcia konferencji dokonał burmistrz Chojnic dr Arseniusz Finster. Obrady toczyły się w sekcjach, którym przewodzili kolejno: dr hab. Piotr Kostyło, prof. nadzw., prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek, prof. dr hab. Urszula Ostrowska oraz dr Zbyszek Dymarski.

 

czytaj całość…

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018

29 września 2017

Uroczysta inaugruacja roku akademickiego 2017/2018 odbędzie się 10 października o godzinie 12 w auli Copernicanum UKW.

Wykład inauguracyjny zatytułowany "Tradycja Uniwersytetu w kulturze ponowoczesnej" wygłosi dr hab. Piotr Kostyło, prof. UKW.

Zapraszamy!

czytaj całość…

Studenci edukacji obywatelskiej i bezpieczeństwa publicznego z wizytą w Sejmie RP

23 marca 2017
czytaj całość

Dnia 23 marca 2017 roku studenci pedagogiki II roku I stopnia o specjalności edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne złożyli wizytę w Sejmie RP, w czasie której mieli okazję wysłuchać interesującego wykładu o historii polskiego parlamentaryzmu oraz o procedurach sejmowych dotyczących zasad stanowienia prawa, sposobach głosowania i działalności posłów w Sejmie.

czytaj całość…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Filozofii Wychowania i Edukacji Obywatelskiej
ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz