Studenci edukacji obywatelskiej i bezpieczeństwa publicznego z wizytą w Sejmie RP

  • 23 marca 2017

Studenci II roku I stopnia specjalności edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne, dzięki życzliwości i organizacyjnej pomocy ze strony Pana Michała Stasińskiego – Posła na Sejm RP, oraz Pana Michała Grzybowskiego – Dyrektora biura poselskiego Michała Stasińskiego, dnia 23 marca 2017 roku złożyli wizytę w Sejmie RP.

Studenci mieli okazję wysłuchać interesującego wykładu o historii polskiego parlamentaryzmu oraz o procedurach sejmowych dotyczących zasad stanowienia prawa, sposobach głosowania i działalności posłów w Sejmie. Zwiedzanie Sejmu było pouczającym przeżyciem, zwłaszcza dzięki możliwości uczestnictwa studentów jako obserwatorów w toczących się obradach Sejmu z udziałem Rządu RP.

Edukacja obywatelska jest obszarem, w którym powstaje wiedza, wartości oraz postawy tworzące i wzbogacające kapitał społeczny. Aby założenia edukacji obywatelskiej nie zostały jedynie założeniami, konieczne są konkretne działania. Młodzi ludzie powinni mieć możliwość nabywania praktycznych obywatelskich doświadczeń, czemu właśnie służyła wizyta w Sejmie RP.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Filozofii Wychowania i Edukacji Obywatelskiej
ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz