Doktoranci

Doktoranci przygotowujący dysertację pod opieką dra hab. Piotra Kostyło, prof. UKW:

Doktorantka przygotowująca dysertację pod opieką dr hab. Heleny Ostrowickiej:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Filozofii Edukacji i Metodologii Badań
ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz